Monthly Archives: Wrzesień 2014

Ruszyła budowa placu zabaw. Dziękujemy Panu Stanisławowi Malinowskiemu za przygotowanie podłoża.

O godzinie 8:00 odbył się apel z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie odczytali najważniejsze wątki historyczne, recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki z okresu walk o niepodległość Polski. Uwieńczeniem uroczystości było zasadzenie „Dębu Wolności” przez uczniów na terenie szkoły.

Uczniowie naszej szkoły wyruszyły po 3 lekcjach na porządkowanie terenu wokół szkoły w ramach Ogólnopolskiej akcji sprzątanie świata. Po akcji sprzątania na dzieci czekał pyszny poczęstunek w postaci pieczonego ziemniaka przygotowanego przez Radę Rodziców.

Odbyła się próbna ewakuacja szkoły przeprowadzona przez st. kpt. w st. spocz. Jana Osieckiego :) Ewakuacja odbyła się sprawnie i bez ofiar ;)

5 września Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczodrowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Trylogii ” Henryka Sienkiewicza zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o język polski oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

W odpowiedzi na apel Bronisława Komorowskiego zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i społeczności lokalnej. Kontynuuj czytanie