W dniu 31.08.2017r. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie została zlikwidowana. Wszelkie informacje dotyczące dokumentacji szkolnej można uzyskać w Archiwum Kuratorium Wrocław – oddział w Legnicy oraz w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Syców. Dzieci kontynuują naukę w Szkole Podstawowej w Drołtowicach

Typ szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa

 
Organ prowadzący:
Urząd Miasta i Gminy Syców
ul. Mickiewicza 5
56-500 Syców

 
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Szczodrowie

 
Miejscowość: Szczodrów 42
Kod pocztowy: 56-500
Poczta: Syców

 
Sekretariat:

tel./fax: 62 785 01-50
e-mail: szczodrow@onet.poczta.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30
NIP: 911-17-53-405
REGON: 001228509