1) CERTYFIKAT uczestnictwa w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”

Pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, większości wojewódzkich kuratorów oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Celem programu było kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw , owoców i soku. Koordynatorem działań związnych z tym programem w naszej szkole była pani W. Suska. Dzięki udziałowi w programie dzieci i ich rodzice mogli się przekonać, że owoce , warzywa i soki są niezbędne w codziennej diecie dziecka oraz stanowią naturalne źródło cennych witamin i składników mineralnych potrzebnych dla prawidłowego rozwoju. W podziękowaniu za promowanie postawy zdrowego odżywiania nasza szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający aktywne wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Koordynator: Wiesława Suska2) CERTYFIKAT „Szkoła Bez Przemocy”

Za całokształt działań zapobiegających przemocy i agresji w naszej szkole zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem Ogólnopolskiego Programu „Szkoła bez przemocy”. SZKOŁA BEZ PRZEMOCY to program, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Staramy się, żeby nasza szkoła była miejscem wolnym od agresji i przemocy.

Koordynator: Wiesława Suska3) CERTYFIKAT „Szkoła Odkrywców Talentów”

Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej współpracy naszych uczniów i nauczycieli. Dla „młodych talentów” rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale też wysiłek i ciężka praca. Wspieramy naszych uczniów, aby mogli dzielić się zainteresowaniami, umiejętnościami, realizować swoje pasje i ambicje. Aby uzyskać tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” należało zarejestrować szkołę na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i udokumentować, że nauczyciele od lat odkrywają i rozwijają zainteresowania i talenty dzieci oraz młodzieży w co najmniej 3 dziedzinach, a ich podopieczni osiągają dzięki temu znaczące sukcesy. Pod tym linkiem Szkoły Odkrywców Talentów – mapa można zobaczyć naszą szkołę.

Koordynator: Katarzyna Piórkowska4) CERTYFIKAT „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Program został przygotowany przez firmę Maspex  wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji , a patronat honorowy sprawował Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu było poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów w szkole podstawowej.   Treść programu obejmuje następującą tematykę:

  • Bezpieczeństwo na drodze
  • Bezpieczeństwo w szkole
  • Bezpieczeństwo w domu
  • Bezpieczny odpoczynek

Koordynator programu: Wiesława Suska

 


5) CERTYFIKAT „Lepsza Szkoła”

Certyfikat „Lepszej Szkoły” przyznawany jest przez Gdańską Fundację Rozwoju współpracującej z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.
Fundacja została powołana przede wszystkim w celu wspierania rozwoju oświaty i szkolnictwa oraz różnych form nowatorskiego nauczania w/w przedmiotu. Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” prowadzony jest aktualnie przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:

  • sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów
  • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę
  • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym

  


6) CERTYFIKAT „Przyjaciela Matematycznego ZOO”

Portal edukacyjny Matzoo.pl przyznał certyfikat w ramach projektu Certyfikat Przyjaciela Matematycznego ZOO. Celem koła matematycznego dla uczniów klasy VI jest rozwijanie  talentów matematycznych, zainteresowanie dzieci matematyką i zachęcenie do udziału w różnych formach twórczej aktywności związanych z matematyką, kształtowanie u uczniów umiejętności kluczowych, w szczególności w zakresie edukacji matematycznej. Podczas zajęć koła uczniowie chętnie korzystają z portalu matzoo.pl, rozwiązują różne zadania i testy online, a także biorą udział w organizowanych konkursach.