Szkoła Podstawowa w Szczodrowie

Odbyła się próbna ewakuacja szkoły przeprowadzona przez st. kpt. w st. spocz. Jana Osieckiego :) Ewakuacja odbyła się sprawnie i bez ofiar ;)

5 września Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczodrowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Trylogii ” Henryka Sienkiewicza zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o język polski oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

W odpowiedzi na apel Bronisława Komorowskiego zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i społeczności lokalnej. Kontynuuj czytanie

I właśnie dzisiaj położono ostatnią warstwę lakieru na parkietach w salach 1,2 i 3 :) teraz 3 dni trzeba czekać aż wyschnie. Piękne lustra będą mieć nasi uczniowie na podłogach :)